Personuppgiftspolicy

POSITIV HUNDTRÄNING PERSONUPPGIFTSPOLICY

Positiv Hundträning hantering av personuppgifter:

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med den vid varje tillfälle gällande lagstiftningen. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).
Positiv Hundträning lagrar vissa personuppgifter för att kunna fullgöra relationen till dig.

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Positiv Hundträning lagrar och behandlar dessa, dels med fullgörande av avtal och dels med Positiv Hundträning berättigade intresse som rättslig grund.
Positiv Hundträning lagrar personuppgifter i samband med kurs, köp eller nyhetsbrev.

Positiv Hundträning hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig. De uppgifter vi kan behöva är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.

För kursbokningar behålls personuppgifter i ett kursregister i upp till 1 år och köp av sele behålls uppgifter ang också i 1 år. Dock kommer betalningsinformation (adress, email och namn) behållas enligt bokföringslagen i minst 7 år. Vad gäller nyhetsbrevet behålls uppgifter så länge du vill ha nyheter från oss. Du kan själv välja att avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring samt för informationsutskick från Positiv Hundträning. Kontakta oss om du önskar avsäga dig direktmarknadsföring.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss och du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan.

Du har alltid rätt att stoppa Positiv Hundtränings lagring och behandling av dina personuppgifter såvida Positiv Hundtränings intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter Positiv Hundträning har registrerade om dig. Hör i så fall av dig via email: info@positivhundtraning.se