Som hundägare har vi ett enormt ansvar att välja rätt sätt att utbilda våra hundar. Hur du väljer att utbilda din hund kommer att utgöra grunden för ert förhållande.

9835c912-4dfc-4fc4-8007-b7049ee0356b-286x300

De Traditionella Metoderna

Det traditionella sättet att träna hundar består av att du som ägare hela tiden måste visa din hund ’vem som bestämmer’ genom psykologiska och fysiska bestraffningar.

Tränar du din hund med de här träningsmetoderna kommer du se snabba resultat. Till exempel, om din hund blir sparkad i magen varje gång den hoppar på dig kommer han troligtvis inte göra det många fler gånger. Toppen, eller hur? INTE ALLS! Det som kommer hända om du gör det här mot din hund är att han kommer att bli rädd för dig. Jag menar, vem skulle inte bli rädd om man var vid risk att bli slagen regelbundet?!? Det låter kanske magstarkt men om man drar det till sin spets så är det såhär ett liv som en traditionellt tränad hund ser ut.

Om man använder de här metoderna finns det en stor risk att du undertrycker hundens naturliga sätt att kommunicera. På utsidan ser det ut som att du fixat problemet, men den underliggande orsaken är fortfarande där. Till exempel, om du bestraffar en hund som morrar för att hon är rädd för människor kommer hon slutar morra (för att hon vet att det gör ont när hon morrar) men risken finns nu att hon kommer bita direkt och utan förvarning. Det här händer för att vi bara fixar symptomen (att hon morrar) och inte själva problemet (att hon är rädd för människor). Hon kommer fortfarande vara rädd men har nu inget sätt att kommunicera hennes rädsla så hon biter istället.

Med dessa metoder kommer du bygga ett förhållande med din hund med rädsla och skräck.

 

De Moderna Positiva Metoderna (Force Free Training)

efb84f16ca2a4005bd243ea05f02c61aDessa träningsmetoder använder positiv förstärkning genom belöningar (något din hund älskar) för att träna beteenden. Denna metod bygger på Skinners vetenskapliga studier inom Operant Betingning. Studien bevisade att om du ger din hund en belöning när hon visar ett beteende du gillar så kommer hon upprepa detta beteende fler gånger. Med denna metod har hunden alltid ett val och vi tvingar henne aldrig.

Om samma hund ovan (som var rädd för människor) var tränad med positiva metoder skulle vi ge henne belöningar så fort hon såg en främmande människa. Vi skulle starta på långt avstånd och sakta komma närmare. Belöningen kommer sakta ändra hennes rädsla till en positiv erfarenhet och hon kommer till slut att förvänta sig godis så fort hon ser en människa, vilket betyder att hon tycker människor är lika med något gott och inte något att vara rädd för.

Som du ser har vi här ändrat själva problemet och inte bara symptomen. Dessa metoder tar tid men skapar ett extremt starkt beteende samt ett positivt förhållande mellan hund och ägare. Dessutom så kommer hunden vilja jobba och framförallt tycker hon det är roligt, och det är väl hela poängen med att ha en hund eller hur?

Det här är anledningen till att allt fler vänder sig till de nya positiva metoderna och överger de gamla. Så varför gör inte du samma sak? Din hund kommer tacka dig!