Perioden mellan ca 3-14 veckor är din valps socialiseringsperiod. Under den här tiden är valpen öppen för nya intryck och lärdomar.

Om du vill ha en bombsäker hund måste du (och din uppfödare) se till att din valp under den här perioden ser så många människor och djur som möjligt, samt besöker en mängd olika miljöer som innehåller nya lukter, syner och ljud. Det är dock viktigt att alla upplevelser är POSITIVA, dvs at valpen är nyfiken och glad och inte alls är rädd.

Ta det lugnt, använd mycket godis och låt din valp undersöka objekt i sin egen takt.

Valp